www.profi.comperialead.pl

Szczegóły oferty
PKO Bank Polski
PKO Bank Polski

Kredyt obrotowy MSP

Kredyt
10 000.00 PLN / 12 miesięcy
Marża banku
2.37 %
Prowizja
150.00 PLN
Przejdź dalej
Ocena klientów +-----
Opis oferty Komentarze
Maksymalna kwota kredytu negocjowana Maksymalna kwota kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i posiadanej zdolności kredytowej. Dodatkowo w przypadku kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym przy ustalaniu kwoty kredytu uwzględnia się wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku bieżącym.
Minimalny okres prowadzenia firmy 0 miesięcy Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy.
Przeznaczenie kredytu   Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością.
Jednostki mogące skorzystać z kredytu   Z kredytu mogą skorzystać: - Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, - Spółki osobowe, - Spółki kapitałowe, - oraz rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą w formie: a) indywidualnych gospodarstw rolnych, b) działów specjalnych produkcji rolnej.
Koszty kredytu Komentarze
Minimalna marża banku 2.37 % Oprocentowanie oparte jest o stawkę referencyjną + marża banku od 2,37 p.p. Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu przy założeniu minimalnej marży banku. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się ona różnić od stawki stosowanej przez bank). Może to być przyczyną istnienia różnić w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Marża banku wynosi od 2,37 p.p.
Oprocentowanie nominalne 4.10 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.17 %
miesięczna rata 867.50 PLN
Prowizja za rozpatrzenie wniosku 0.00 PLN Bank nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosku.
Prowizja przygotowawcza 150.00 PLN Koszt prowizji za udzielenie kredytu wynosi od 1,5% kwoty kredytu.
Prowizja od niewykorzystanych środków 0.20 % Koszt prowizji od niewykorzystanych środków wynosi: 1) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER i odnawialnego - miesięcznie od średniego salda niewykorzystanego kredytu 0,2%. 2) Od niewykorzystanej kwoty kredytu obrotowego MSP, postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu nieodnawialnego. Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia faktycznego postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie albo do dnia złożenia przez klienta rezygnacji z wykorzystania kredytu lub pożyczki lub transzy- 0,006 % dziennie
Wcześniejsza spłata 2.00 % Koszt opłaty za wcześniejszą spłatę wynosi 2% kwoty podlegającej wcześniejszej spłaty, przy czym prowizja nie dotyczy kredytu obrotowego postawionego do dyspozycji klienta w formie kredytu w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER lub kredytu odnawialnego.
Dodatkowe informacje Komentarze
Podstawa przyznania kredytu Zaświadczenie Bank nie wymaga zaświadczenia od klientów Banku, którzy opłacają z rachunku bieżącego BP spładki ZUS, US. W pozostałych przypadkach Bank wymaga zaświadczenia.
Zabezpieczenie kredytu Nie Dla kredytów do 500 tys. PLN istnieje możliwość udzielenia kredytu bez zabezpieczeń rzeczowych. Na zabezpieczenie kredytu mogą być przyjmowane wszystkie formy zabezpieczeń, zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku.
Odnawialny Tak  
Ubezpieczenie kredytu Nie Ubezpieczenie nieobowiązkowe.
Forma prowadzenia rozliczeń z US   Bank akceptuje wszystkie formy rozliczeń z US.
Plusy oferty Minusy oferty
Bank nie określa minimalnego wymaganego okresu działania firmy. Bank wymaga zabezpieczenia kredytu przy kredycie w kwocie powyżej 500 tys. PLN.
Bank nie wymaga ubezpieczenia. Bank wymaga zaświadczenia.
Porównywarka finansowa to nie jest zwykły portal finansowy. To maszyna, która ma za zadanie pomóc w wyborze optymalnego rozwiązania finansowego (to znaczy pokazuje najlepsze na dany moment kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty samochodowe czy konta bankowe), a umieszczony na niej kalkulator zdolności kredytowej podpowie Ci, na jaki kredyt Cię stać. Jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, że podasz parametry, które są wymagane, by wyszukać dany produkt finansowy.