www.profi.comperialead.pl

Skrót ofert
Crédit Agricole / Crédit Agricole Visa Gold
  • Opłata za wydanie: 200.00 PLN / jednorazowa
  • Oprocentowanie: 10.00 % / w skali roku
  • Okres bezodsetkowy: 56 dni
Przejdź dalej
Szczegoly oferty Komentarze
Typ karty złota 
Organizacja płatnicza VISA 
Technologia karty mikroprocesor i pasek magnetyczny 
Wysokość limitu wydatków Od 5000 do 50000 PLN
Długość okresu bezodsetkowego 56 dni
Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych (w skali roku) 10.00 %
Koszt przyznania karty 200.00 PLN

Opłata roczna za korzystanie z karty wynosi 200 zł.

Okres ważności karty (w latach) 3 
Opłata roczna za użytkowanie karty 200.00 PLN

Wysokość opłaty rocznej za kartę (główną i dodatkowe) począwszy od drugiego roku użytkowania karty uzależniona jest od sumy transakcji wykonanych kartą i zaksięgowanych na rachunku (obrót roczny) przez ostatnie 12 miesięcy i wynosi odpowiednio:

a) dla karty głównej

- 0 zł - obrót roczny wykonany kartą na poziomie min. 18 000 zł

- 75 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 12 000 zł

- 200 zł - obrót roczny wykonany kartą poniżej 12 000 zł

b) osobno dla każdej karty dodatkowej

- 0 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 18 000 zł

- 35 zł - obrót roczny wykonany kartą min. 12 000 zł

- 75 zł - obrót roczny wykonany kartą poniżej 12 000 zł.

Wysokość minimalnej spłaty kredytu 4%;
nie mniej niż 30 PLN
 
Prowizja za wypłatę gotówki 4% min. 11,90 zł 

4% min. 13,90 zł w Placówce Banku, 4% min. 11,90 zł z bankomatów w kraju lub za granicą

Koszt ubezpieczenia karty 0.00 PLN miesięcznie 

Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe.

Składka pobierana co miesiąc liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego wykazanego na wyciągu a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.
Pakiet Podstawowy - 0,20% miesięcznie
Pakiet Twoje Dochody - 0,40% miesięcznie


Pakiet Podstawowy i Pakiet Twoje Dochody to dobrowolne, indywidualne ubezpieczenia dedykowane posiadaczom rachunków kart kredytowych wydanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

PAKIET PODSTAWOWY (Ubezpieczyciel: CACI Life Limited i CACI Non-Life Limited) –zabezpieczenie Klienta i jego rodziny przed koniecznością spłaty karty na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy/samodzielnej egzystencji. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 75 roku życia, przy minimum formalności – nie wymagamy dodatkowych badań lekarskich czy ankiet medycznych.
Zakres: Śmierć, Trwała i całkowita niezdolność do pracy, Trwała i całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji Suma ubezpieczenia: zadłużenie pozostające do spłaty na rachunku karty kredytowej wraz z należnymi odsetkami, nie więcej niż średnie saldo zadłużenia z ostatnich 12 miesięcy
PAKIET TWOJE DOCHODY (Ubezpieczyciel: CACI Non-Life Limited) - bezpieczeństwo na wypadek kłopotów finansowych spowodowanych zdrowiem lub utratą dochodów. Ubezpieczenie niezależne od posiadania przez Klienta Pakietu Podstawowego. Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Klientów do 67 roku życia.
Zakres: Utrata stałego źródła dochodów, Czasowa niezdolność do pracy, Poważne zachorowanie (diagnoza 1 z katalogu 8 chorób, w tym nowotworu złośliwego lub zawału serca)
Suma ubezpieczenia: 6 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w odniesieniu do jednego zdarzenia, maks. 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych w okresie trwania umowy ubezpieczenia. W przypadku Poważnego zachorowania sumą ubezpieczenia jest 12 miesięcznych wymaganych spłat minimalnych

Przejęcie odpowiedzialności wstecz od momentu zgłoszenia kradzieży karty 999 godzin

Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z regulaminem kart kredytowych STANDARD, SILVER I GOLD, Posiadacz odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), a w przypadku transakcji zbliżeniowej – do kwoty 50 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji.

Dzień spłaty zadłużenia TAK 

Istnieje możliwość dowolnego wyboru dnia generowania wyciągu w trakcie zakupu karty (spośród 3,10,20,27). 26 dni od daty wyciągu.

Dodatkowe informacje
Możliwość rozłożenia zadłużenia na niższe raty
Bezpłatna tylko dla aktywnie korzystających
Płatności zbliżeniowe
Klub rabatowy Credit Agricole Bank Polska S.A.
Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym bezpłatny Pakiet Comfort Help

Ocena klientow 6/6

Oferta

Przejdź dalej

Porównywarka finansowa to nie jest zwykły portal finansowy. To maszyna, która ma za zadanie pomóc w wyborze optymalnego rozwiązania finansowego (to znaczy pokazuje najlepsze na dany moment kredyty hipoteczne, karty kredytowe, kredyty samochodowe czy konta bankowe), a umieszczony na niej kalkulator zdolności kredytowej podpowie Ci, na jaki kredyt Cię stać. Jest całkowicie bezpłatna. Wystarczy, że podasz parametry, które są wymagane, by wyszukać dany produkt finansowy.